OUR Players

ID. No NAME ID. No NAME ID. No NAME
100 Aarin 124 Jaiv 148 Mukesh Gupta
101 Harvir bob 125 kavian 149 BICC
102 Alarak Vyas 126 Ronnie 150 Rohan
103 Sheik Mohammad 127 Gurkaran 151 Nishan
104 Arshveer 128 Tanay 152 Shaun
105 Sahil Patel 129 Tajuddin Khan 153 Ishdeep
106 Abdul Razzaq Khan 130 Shlok 154 Tanzeer
107 Krulav 131 Shil Gandhi 155 Harkaran
108 Naman Bhavsar 132 Andre 156 Keerat
109 Milan 133 Harmaan 157 Rishi
110 Parth 134 Krutharth 158 Chirag
111 Akus Sondhi 135 Jamal 159 Jass
112 Arshdeep 136 Nickolas 160 Sid
113 Gavin 137 Pushpek 161 Abu Baker
114 Divya Thakkar 138 Sukhman 162 Mohit
115 Shreya 139 Yagnesh 163 Akash
116 Nick 140 Sahil Kesar 164 Rajan
117 Abhiraj 141 Dhanya 165
118 Sachin 142 Vivek 166 Jovan
119 Neel 143 Amarjit 167 Sidak
120 keval – p 144 Gurpreet 168 Hamza
121 Meet 145 Abhinav 169 Rishi
122 Aaryak 146 Arnav
123 Dhruv 147 Taran